GAP

GAP

Czy wiesz, że samochód w ciągu 3 lat eksploatacji traci nawet 50% swojej pierwotnej wartości!

W czasie użytkowania samochodu może przydarzyć się szkoda całkowita – kolizja, kradzież lub inne zdarzenie nawet nie z Twojej winy a Twój pojazd nie będzie nadawał się już do dalszej eksploatacji.

Niestety, w takim przypadku ubezpieczyciel AC lub OC sprawcy wypłaci Ci odszkodowanie odpowiadające rynkowej wartości samochodu na dzień szkody.

Dzięki GAP możesz utrzymać cała sumę, którą zapłaciłeś za samochód nawet do 5 lat! Zapraszamy do kontaktu.